کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

سیستم حسابداری مجتمع (مدیریت هزینه ها و شارژ ساختمان)

این سیستم دارای تمامی مراحل سیستم حسابداری می باشد.

کاربرد کامپیوتر

دانلود اپلیکیشن
سیستم حسابداری مجتمع (مدیریت هزینه ها و شارژ ساختمان)کاربرد کامپیوتر

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می‌شود. در حسابداری مالی قیاس تمامی استانداردهای لازم یک سیستم مالی در کنار سهولت کاربری آن در نظر گرفته شده است که می‌توانید با استفاده از کدینگ های از پیش تعریف شده، گزارشات استاندارد، ابزار تعاملات قانونی مانند ارائه صورتهای مالی، دفاتر قانونی، ترازها و... مراودات مالی خود را مدیریت و جهت گسترش کسب و کار خود برنامه ریزی نمایید.

ارسال درخواست تماس
دانلود بروشور
ارسال درخواست تماس

مشخصات سیستم حسابداری مجتمع (مدیریت هزینه ها و شارژ ساختمان)

  • تسهیم هزینه ها و شارژ ساختمان بر اساس نفرات و متراژ
  • صدور اسناد حسابداری بابت هزینه ها و شارژ ساختمان
  • محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت هزینه ها و شارژ به تفکیک واحدها
  • صدور سند حسابداری بابت جریمه های دیرکرد به تفکیک واحدها
  • چاپ صورتحساب شارژ ساختمان

نمایش ویدیو های
سیستم حسابداری مجتمع (مدیریت هزینه ها و شارژ ساختمان)

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

مشخصات فنی و سیستم مورد نیاز این نرم افزار

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

زبان برنامه نویسی
دلفی - Delphi
سیستم عامل
Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition
بانک اطلاعات
SQL Server 2000, 2005, 2008
ساختار شبکه
LAN – 100 mbps
سخت افزار مورد نیاز
Ram 2g – Cpu III 800
آخرین به روز رسانی
1400/05/27

گزارش به روز رسانی ها

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

سیستم های مشابه

نرم افزارای مشابه در زیر گروه حسابداری مجتمع های مسکونی و اداری