کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری


شرکت کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزارهای مالی - اداری

اپلیکیشن های کاربرد کامپیوتر

با توجه به شناخت صنایع مختلف و اصناف و نیاز شركتها اقدام به تولید نرم افزارهای مالی، اداری، بازرگانی، تولیدی، خدماتی با كاربری ساده و قابلیتهای كامل به همراه گزارشات جامع مدیریتی نموده است كه پاسخگوی مشتركین خود در حوزه های مختلف (حمل و نقل و خدمات مسافرتی، مهندسی و ساخت قطعات، صنایع غذایی و رستورانها، تولیدی وصنعتی، تبلیغاتی و طراحی، بانكها و موسسات دولتی، موسسات خدماتی، طراحان و مهندسین مشاور، سهام و كارگزاری بورس، پزشكی ، دارویی و شیمیایی، فرهنگی و آموزشی و انتشارات، فرآورده ها و تجهیزات نفتی، الیاف و نساجی، شركتها و اتاقهای بازرگانی، فروشگاهها و …) می باشد.

اپلیکیشن سفارشگیری کاربرد
این اپلیکیشن مخصوص کلیه شرکتهای پخش مویرگی میباشد.
اپلیکیشن شرکتی/مدیریتی کاربرد
این اپلیکیشن مخصوص مدیران و شرکتهایی که قصد داشتن اپلیکیشن اختصاصی دارند، میباشد.
اپلیکیشن فروشگاهی کاربرد
این اپلیکیشن به صورت اختصاصی برای فروشگاه ها و زیر مجموعه های آنها طراحی شده است.
اپلیکیشن اتوماسیون اداری کاربرد
این اپلیکیشن مخصوص کلیه شرکتها و موسساتی که دارای مکاتبات داخلی وپیگیری پرونده ها و روابط کاری با مشتری خود هستند میباشد
اپلیکیشن پشتیبانی کاربرد
این اپلیکیشن مخصوص پشتیبانی از مشتریان شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر است.
اپلیکیشن