نرم افزار مالی بازرگانی

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار مالی بازرگانی
کاربرد کامپیوتر
 • امکان تعریف قوانین و شرایط دلخواه برای محاسبه خودکار تخفیفات، پورسانت، هدایا، اشانتیون
 • امکان تعریف نقاط بحرانی برای موجودی کالا- نظیر نقطه سفارش،  کالای رزرو شده، حداقل موجودی و حداکثر موجودی
 • تعیین و کنترل اعبار مشتری و امکان هشدار دهی متناظر با اعتبار مشتری
 • امکان اخذ گزارشات خرید و فروش فصلی، تهیه فایل استانداردمعاملات فصل(TTMS) مطابق با استاندارد وزارت دارایی
 • امکان ارائه گزارشات تفکیکی،  تحلیلی برمبنای کالا،  مشتری، نوع فروش، مراکز فروش، شرایط تحویل، شرایط پرداخت، نمایندگان،  بازاریاب، محدوده زمانی و منطقه جغرافیایی
مشخصات سیستم مالی بازرگانی
 • حسابداری

  تعیین محدوده سال مالیبصورت شمسی یا میلادی -
  گروه بندی حسابهادر دو سطح و معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور) -
  معرفی ارزو نرخ برابری آنها با ریال -
  ثبت اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری بابت تمامی مراحل دریافت و پرداخت چکها -
  ذخیره اسناد تعیین شده به صورت اتوماتیک در گروهی (دیتابیسی) دیگر -
  انتقال اسناد انتخاب شده از گروهی به گروه دیگر (بین دو دیتابیس) -
  اجرای گزارشات هشدار دهندهبه صورت اتوماتیک پس از ورود به سیستم -
  تجمیع اسناد حسابداریبصورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاترقانونی -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه(سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

 • انبارداری

  معرفی انباربصورت نامحدود و تعیین روش
  قیمت گذاری برای هر انبار (میانگین دائمی، میانگین ادواری و فایفو ، لایفو و آزاد) -
  گروه بندی كالاهادر ۵ سطح -
  معرفی کالاها به همراه ۳ واحد مقداردهی ، شماره فنی و ابعاد دهی(طول، عرض و ارتفاع) -
  برقراری ارتباط سیستم با تجهیزات جانبی (بارکد، باسکول و ترازوهای دیجیتال) -
  كنترل موجودی كالا (نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداكثر موجودی ) -
  انجام عملیات انبارگردانی(ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره بعد از انبارگردانی -
  (و ثبت سند اصلاح موجودی
  ثبت اتوماتیك اسناد حسابداری از سیستم انبار -
  معرفی فرمول ساخت محصولاتبا امکان
  ثبت اسناد وارده و صادره مرتبط به صورت اتوماتیک -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه (سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

 • خرید و فروش

  امکان پرداخت آنلایناز طریق اتصال به درگاههای الکترونیکی پرداخت -
  معرفی خریداران و فروشندگان به همراه اطلاعات مورد نیاز و گروه بندی آنها در سه سطح -
  صدور اسناد خرید و فروش (پیش فاكتور، فاكتور، برگشتی) -
  ثبت اتوماتیك اسناد انبار و حسابداری از سیستم خرید و فروش -
  معرفی ویزیتورهاو گروه بندی آنها در سه سطح همراه با درصد پورسانت هر ویزیتور -
  تهیه فایل صورت معاملات فصلی و گزارشات خرید و فروش فصلی -
  برقراری ارتباط با دستگاه كارتخوان(Pos) گزارش سود و زیان كالاها -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه (سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

بخشی از قابلیت های سیستم مالی بازرگانی

اطلاعات تکمیلی نرم افزار مالی بازرگانی

 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی مراکز هزینه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمتی
 •  

 • اطلاعات پایه
 • ثبت اسناد
 • گزارشات
 • مشخصات فنی
 • آخرین تغییرات
 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی مراکز هزینه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمتی

ثبت اسناد حسابداری

 • صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد حسابداری از فاكتورهای خرید و فروش و اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (نشاندهنده کاربر ثبت کننده – کاربر ویرایش کننده – کاربر تایید کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • ثبت همزمان اسناد حسابداری در گروه (دیتابیس) دیگر
 • ادغام دو یا چند سند حسابداری با هم به طوری که بندهای اسناد انتخابی در یک سند جدید جمع (فراخوانی) گردد.
 • نمایش مانده حسابها در اسناد
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر          

ثبت دسته چك

 • معرفی دسته چكهای مورد استفاده
 • ابطال چكها در دسته چك

ثبت اسناد خرید / فروش

 • امکان پرداخت آنلاین:
  – امکان اتصال اسناد فروش (فاکتورها/پیش فاکتورها/…)به درگاههای الکترونیکی
  – ارسال لینک پرداخت اینترنتی به مشتریان (از طریق پیامک/ایمیل/…)
  – ثبت دریافتی های آنلاین در فاکتورها
 • ثبت اسناد خرید و فروش شامل : پیش فاكتور – فاكتور – برگشتی ها
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت مالیات ،عوارض و تخفیفات برای هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • ثبت پیش دریافتها و دریافتهای نقدی و چک هر فاکتور فروش و ثبت اتوماتیک سند حسابداری آنها
 • ثبت تاریخ تسویه هر فاکتور و نمایش آنها در گزارشات
 • مرتبط سازی برگشتیهای فروش با فاکتورهای متناظر آنها
 • استفاده از باركد در ثبت اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد ( کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت (قابل طراحی)
 • ثبت اسناد انباداری و حسابداری از اسناد خرید و فروش به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی مقداری و مبلغی هر کالا در اسناد
 • نمایش مانده حساب مشتری از حسابداری
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر

ثبت اسناد انبارداری

 • ثبت سند موجودی اول دوره به صورت اتوماتیك
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد انبار
 • ثبت سند حسابداری و فاكتورهای خرید و فروش از اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و..)
 • طراحی و چاپ اسناد در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • اعلام خطا و یا هشدار در صورت منفی شدن موجودی کالا در هنگام ثبت اسناد
 • ثبت شمارش کالاها جهت انبارگردانی ( تا ۳ مرتبه شمارشدهی + ثبت شمارش کالا در حین انبارگردانی ، صدور سند اصلاحی بابت انبارگردانی)
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی نمودن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر

گزارش فهرست ها

 • فهرست حسابها، خریداران و فروشندگان، كالاها، ویزیتورها، مراکز هزینه و پروژه ها

گزارش حسابداری

 • دفتر روزنامه، دفتر حساب، گزارش گردش زیرحسابها (تفصیلی های شناور) ، تراز حسابها، تراز تحلیلی حسابها، تراز نامه پایان سال، تراز مراکز هزینه و تراز پروژه ها ، صورت خلاصه چكها ( گزارشی از اسناد دریافتنی و پرداختنی و وضعیت فعلی هر چك)، سابقه چك، گردش مراکز هزینه و گردش پروژه ها

گزارشات خرید و فروش

 • صورت ریز اسناد خرید و فروش، گزارش گردش خرید و فروش، گزارش گردش حساب مشتری، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از دریافتی ها، تراز خرید و فروش مشتریان، تراز خرید و فروش كالا، تراز فصلی فروش ، صورت خلاصه خرید و فروش كالاها، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای كالا، صورت خلاصه حساب مشتریان، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای مشتری، صورت خلاصه پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، صورت خلاصه سود و زیان فروش كالا

گزارشات انبارداری

 • صورت ریز اسناد انبارداری، گزارش كاردكس كالا ، موجودی كالا، تراز تحویل دهندگان/ گیرندگان ، گزارش انبارگردانی

امكانات عمومی گزارشات

 • کلیه گزارشات در صورت نیاز در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است.
 • انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL
 • انتقال گزارشات به فایلها HTML
 • ارسال گزارشات از طریق Email
 • ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • تهیه نمودار از گزارشات
 • تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[3.159]1400/07/28وضعيت فعال و غير فعال براي كالاهارجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / كالاها / جديد يا ويرايش
و
اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / کالاها / عدم نمايش کالاهاي غيرفعال در ليست کالاها در اسناد

با غير فعال كردن يك كالا ديگر امكان ثبت سند براي آن كالا نخواهيد داشت
[3.155]1400/06/29شناسه صیادی به مشخصات چکها اضافه شدرجوع کنيد به : ویرایش سند / ویرایش مشخصات چک
[3.151]1400/05/17ستونهای "کمترین"،"بیشترین"و"آخرین" قیمتهای خرید و فروش کالاها در گزارش "تراز خرید/فروش کالاها"رجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز خرید/فروش کالاها
[3.141]1400/02/25پرداختهاي آنلاين اضافه شدبا دارا بودن این سرویس ، بعد از صدور فاکتور ، مشتریان شما می توانند لینکی را توسط پیامک دریافت کنند که با کلیک روی آن ، پرداخت وجه را بصورت آنلاین انجام دهند.
برای فعال کردن ، نیاز به تهیه سرویس پرداخت آنلاین از شرکتهای تامین کننده و لینک آن به سیستم دارید .
برای اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
[3.136]1399/11/27افزايش طول مشخصه هاي اضافيطول مشخصه هاي اضافي افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[3.134]1399/11/06امکان تعیین حسابهای جداگانه برای هر دو طرف بدهکار و بستانکار در ثبت حسابداریرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / عوارض و تخفیفات / جدید یا ویرایش
[3.134]1399/11/06حمل کننده به اسناد خرید اضافه شدرجوع کنيد به : ثبت اسناد خرید و فروش / اسناد فروش / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ویرایش اسناد / اسناد خرید و فروش / ثبت حمل کنندگان

این گزینه که قبلا به اسناد فروش اضافه شده بود در اسناد خرید هم فعال شد
[3.131]1399/10/20امکان انتقال گزارش پلمپ دفاتر به فایل اکسلرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[3.130]1399/10/16اضافه شدن "تاريخ تغيير وضعيت" به اسناد حسابداري ، انبارداري و خريد و فروشرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاريخ تغيير وضعيت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاريخ تغيير وضعيت
[3.129]1399/10/10حمل کننده به اسناد فروش اضافه شدرجوع کنيد به : ثبت اسناد خرید و فروش / اسناد فروش / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ویرایش اسناد / اسناد خرید و فروش / ثبت حمل کنندگان

با فعال کردن این گزینه ، در اسناد فروش ، حمل کنندگان از لیست مشتریان و زیرحسابها قابل انتخاب و ثبت خواهد بود
[3.127]1399/10/02اضافه شدن روش "دستي-ريز کالاها" در نحوه محاسبه عوارض و تخفيفاترجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات / ويرايش / نحوه محاسبه

[3.124]1399/08/24امکان تعیین نحوه محاسبه قيمت خريد کالاها جهت محاسبه سود و زيانرجوع کنيد به :

گزارشات / خرید و فروش / صورتهای خلاصه / سود و زيان فروش کالاها
[3.120]1399/08/04امکان ثبت و گزارش "اطلاعات صورت معاملات فصلي" ارسالي در گزارش پلمب دفاتررجوع کنيد به :
گزارشات / حسابداری / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[3.119]1399/07/29گزارش "تراز خريد/فروش کالا در سالهاي مختلف" اضافه شدرجوع کنيد به :

گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف / تراز خريد یا فروش کالا در سالهاي مختلف

[3.119]1399/07/29بازسازي شرح بند اسناد لينک اضافه شدرجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی

توسط این امکان ، در صورتی که مثلا فاکتورهای فروش را ثبت حسابداری کرده اید و شماره های فاکتورها بعد از ثبت تغییر کرده است می توانید ملاحظات و شرح بندهای اسناد حسابداری لینک را اتوماتیک تغییر دهید
[3.118]1399/07/16امکان کنترل خالي نبودن مشخصه هاي اضافي براي تمام اطلاعات پايه و اسناد رجوع کتيد به :
مشخصات عمومي / مشخصه هاي اضافي / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[3.108]1399/06/01ساختار کد کالا اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / ساختار کد کالا
[3.107]1399/05/11امکان ثبت همزمان آدرس مشتري براي تمام اسناد خريد/فروش آن مشتري* رجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشتريان / ويرايش / گزينه "همزمان با ذخيره ، آدرس فوق براي تمام اسناد خريد/فروش اين مشتري ثبت شود"
[3.106]1399/05/05امکان تعيين دسترسي کاربران به هر مشتري جهت رويت گزارشات و صدور اسناد انبارداري و خريد و فروشرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / خریداران و فروشندگان / عملیات / دسترسی کاربران
یا
اطلاعات پایه / خریداران و فروشندگان / جدید یا ویرایش / دسترسی کاربران
[3.102]1399/04/07اضافه شدن باسکول نوع Alpha Gamma-07Cرجوع کنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / باسکول
[3.102]1399/04/07امکان تعيين دسترسي کاربران به مشاهده/تغيير اسناد ساير کاربرانرجوع کنيد به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

دسترسی کاربران به اسناد سایر کاربران تفکیک شد به "مشاهده" و "تغییر"
[3.102]1399/04/07اضافه شدن ادرس تحويل بار به اسناد انبارداري و خريدو فروشرجوع کنيد به :
لیست اسناد خرید و فروش یا انبارداری / جدید یا ویرایش / آدرس تحویل بار

امکان استفاده از آدرسهای تحویل بار ثبت شده قبلی با زدن کلیدهای Ctrl+Space وجود دارد
[3.099]1399/03/25امکان تعيين ارز و نرخ ان براي هر بند فاکتورهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / خرید و فروش / سایر مشخصات اسناد / ارز و نرخ آن برای هر بند فاکتور تعیین می شود
[3.088]1398/11/29امکان اخذ گزارش "گردش حساب خريداران و فروشندگان" به تفکيک خريداران و فروشندگان يا يکجارجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردشها / گردش حساب خريداران و فروشندگان / صفحه کنترل گزارش / گزارش به تفکیک خريداران و فروشندگان انتخاب شده گرفته شود
[3.087]1398/11/27کنترل درست بودن تعداد ارقام کد اقتصادي و مليرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / خریداران و فروشندگان / جدید یا ویرایش
[3.087]1398/11/27گزارش "پلمب دفاتر" اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / حسابداری / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[3.086]1398/11/08امکان نمايش /عدم نمايش ريز کالاها در گزارش "گردش ريز پورسانت ویزیتورها از فاكتورها"رجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردش ها / ريز پورسانت ویزیتورها از فاكتورها
[3.085]1398/10/25امکان ثبت مبلغ ارزي بدون ريال در اسناد حسابداريرجوع کنيد به : لیست اسناد حسابداری / جدید یا ویرایش
[3.084]1398/10/23امکان خواندن وزن در اسناد خريد و فروش و انبار از باسکولرجوع کنيد به : لیست اسناد خرید و فروش یا لیست اسناد انبارداری / جدید یا ویرایش / عملیات / خواندن وزن از باسکول
[3.078]1398/10/01امکان ويرايش دسته جمعي مشتريان براي اسناد خريد و فروشرجوع کنيد به :
گزارشات / خريد و فروش / صورتهاي و گردش اسناد / گردش اسناد خريد و فروش / کليک راست
[3.076]1398/09/18اضافه شدن ستونهاي ارز به تراز حسابهارجوع کنيد به :
گزارشات / حسابداری / ترازها / ترازحسابها
[3.074]1398/09/03امکان ويرايش دسته جمعي اسناد در گزارش صورت اسناد خريد و فروشرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / صورتها و گردش اسناد / گردش اسناد خرید و فروش
[3.074]1398/09/03امکان انتقال مخزن از برنامه خريد و فروشرجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / مخزن اسناد

این منو جهت انتقال اطلاعات از سیستم جامع به سیستم مالی بازرگانی پیش بینی شده است و برای مشتریانی مناسب است که در دفتر مرکزی ، سیستم جامع و در شعبشان ، سیستم مالی بازرگانی را دارند
[3.072]1398/07/24اضافه شدن مرکزهزينه و پروژه به بعضی گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت خلاصه سود و زيان فروش
گزارشات / ترازها / موجودی کالا
گزارشات / ترازها / تراز خرید یا فروش کالاها
گزارشات / ترازها / تراز خرید فروشندگان یا تراز فروش خریداران
گزارشات / دفاتر و گردش ها / گردش حساب فروشندگان یا خریداران
گزارشات / دفاتر و گردش ها / گردش خرید یا فروش کالاها
[3.071]1398/07/17 اضافه شدن مرکز هزينه و پروژه به بعضی گزارشاترجوع کنید به :

گزارش صورت اسناد خريد/فروش
گزارش صورت ريز اسناد انبار
[3.055]1398/04/22گزینه "سند حسابداري يکسان براي فاکتورها و سند انبار آنها" اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خرید و فروش یا انبارداری / سند حسابداري يکسان براي فاکتورها و سند انبار آنها
[3.052]1398/04/11امکان محاسبه پورسانت ويزيتورها بر اساس سود حاصله نسبت به فاکتورهای خریدرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردشها / ريز پورسانت ويزيتورها از فاكتورها
یا
گزارشات / خرید و فروش / صورتهای خلاصه / صورت خلاصه پورسانت ويزيتورها از فاكتورها
[3.052]1398/04/11امکان تعيين عوارض و تخفيفات موثر در سود و زيانرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / عوارض و تخفیفات / ویرایش
[3.051]1398/04/05امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينه و کالاها و خریداران/فروشندگانرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[3.050]1398/03/22امکان خطا يا هشدار در صورت کاهش قيمت کالا از آخرين قيمت يا ميانگين قيمت فاکتورهاي خريدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
يا
ليست اسناد خريد و فروش / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / امکانات ذخيره اسناد
[3.049]1398/02/30امکان تعيين دارا بودن مرکزهزينه يا پروژه براي حسابهارجوع کنيد به : اطلاعات پايه / حسابها / جدید یا ویرایش
[3.049]1398/02/30هشدار در صورتي که وضعيت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنيد به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
[3.049]1398/02/10نمايش ستونهاي شماره سند حسابداري در گزارش "گردش اسناد خريد و فروش"رجوع کنيد به :
گزارشات / خريد و فروش / دفاتر و گردشها / گردش اسناد خريد و فروش
[3.049]1398/02/10نمايش ستونهاي شماره سند حسابداري در گزارش "صورت ریز اسناد انبارداری"رجوع کنيد به :
گزارشات / اسناد انبارداری / دفاتر و گردشها / صورت ریز اسناد انبارداری
[3.049]1398/02/03کنترل صفر نبودن مبلغ اسناد وارد هنگام "قيمت گذاري اسناد صادره"رجوع کنيد به :
لیست اسناد / نگهداری / قيمت گذاري اسناد صادره
[3.049]1398/01/26گزارش خطاها اضافه شد به کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع کنيد به :
گزارشات / انبارداری / ترازها / کنترل موجودي منفي طي دوره
[3.049]1398/01/26امکان اخذ گزارش "صورت اسناد خريد و فروش" براي فاکتورها و برگشتي به صورت توامرجوع کنيد به :
گزارشات / خرید و فروش / دفاتر و گردشها / صورت اسناد خريد/فروش
[3.049]1397/12/27گزارش تراز حسابها- تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارزرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعير نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
[3.047]1397/12/15محصول اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / محصولات

- نوع سند "رسید محصول" و "حواله مواد" به انواع سند انبارداری اضافه شد
- در "قیمت گذاری اسناد صادره از انبار" امکان "قيمت گذاري اسناد وارده محصولات به انبار ،‌از اسناد صادره مرتبط مواداوليه" فراهم شد
[3.042]1397/04/27توضيحات و تاريخ وصول و رديف چک اضافه شدندرجوع كنيد به : ثبت سند / انتخاب حساب اسناد دریافتنی یا پرداخننی / صفحه مشخصات چک
[3.040]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[3.020]1396/08/07امکان کنترل موجودي منفي طي دورهرجوع كنيد به :
گزارشات / انبارداري / ترازها / "كنترل موجودي طي دوره كالا"
[3.012]1396/06/25گزارش گردش زيرحسابها - تجميع سالها اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف
[3.012]1396/06/25گزارشات "گردش مراکز هزينه" و "گردش مراکز هزينه - تجميع سالها" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / گردشها
گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف
[3.012]1396/06/25گزارشات "گردش پروژه ها" و "گردش پروژه ها - تجميع سالها" اضافه شدرجوع كنيد به :
گزارشات / گردشها
گزارشات / تجميعي سالهاي مختلف

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار مالی بازرگانی

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.