کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار مالی بازرگانی

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار مالی بازرگانی کاربرد کامپیوتر​

 • امکان تعریف قوانین و شرایط دلخواه برای محاسبه خودکار تخفیفات، پورسانت، هدایا، اشانتیون
 • امکان تعریف نقاط بحرانی برای موجودی کالا- نظیر نقطه سفارش،  کالای رزرو شده، حداقل موجودی و حداکثر موجودی
 • تعیین و کنترل اعبار مشتری و امکان هشدار دهی متناظر با اعتبار مشتری
 • امکان اخذ گزارشات خرید و فروش فصلی، تهیه فایل استانداردمعاملات فصل(TTMS) مطابق با استاندارد وزارت دارایی
 • امکان ارائه گزارشات تفکیکی،  تحلیلی برمبنای کالا،  مشتری، نوع فروش، مراکز فروش، شرایط تحویل، شرایط پرداخت، نمایندگان،  بازاریاب، محدوده زمانی و منطقه جغرافیایی

مشخصات سیستم مالی بازرگانی

 • حسابداری

  تعیین محدوده سال مالیبصورت شمسی یا میلادی -
  گروه بندی حسابهادر دو سطح و معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور) -
  معرفی ارزو نرخ برابری آنها با ریال -
  ثبت اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری بابت تمامی مراحل دریافت و پرداخت چکها -
  ذخیره اسناد تعیین شده به صورت اتوماتیک در گروهی (دیتابیسی) دیگر -
  انتقال اسناد انتخاب شده از گروهی به گروه دیگر (بین دو دیتابیس) -
  اجرای گزارشات هشدار دهندهبه صورت اتوماتیک پس از ورود به سیستم -
  تجمیع اسناد حسابداریبصورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاترقانونی -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه(سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

 • انبارداری

  معرفی انباربصورت نامحدود و تعیین روش
  قیمت گذاری برای هر انبار (میانگین دائمی، میانگین ادواری و فایفو ، لایفو و آزاد) -
  گروه بندی كالاهادر ۵ سطح -
  معرفی کالاها به همراه ۳ واحد مقداردهی ، شماره فنی و ابعاد دهی(طول، عرض و ارتفاع) -
  برقراری ارتباط سیستم با تجهیزات جانبی (بارکد، باسکول و ترازوهای دیجیتال) -
  كنترل موجودی كالا (نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداكثر موجودی ) -
  انجام عملیات انبارگردانی(ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره بعد از انبارگردانی -
  (و ثبت سند اصلاح موجودی
  ثبت اتوماتیك اسناد حسابداری از سیستم انبار -
  معرفی فرمول ساخت محصولاتبا امکان
  ثبت اسناد وارده و صادره مرتبط به صورت اتوماتیک -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه (سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

 • خرید و فروش

  امکان پرداخت آنلایناز طریق اتصال به درگاههای الکترونیکی پرداخت -
  معرفی خریداران و فروشندگان به همراه اطلاعات مورد نیاز و گروه بندی آنها در سه سطح -
  صدور اسناد خرید و فروش (پیش فاكتور، فاكتور، برگشتی) -
  ثبت اتوماتیك اسناد انبار و حسابداری از سیستم خرید و فروش -
  معرفی ویزیتورهاو گروه بندی آنها در سه سطح همراه با درصد پورسانت هر ویزیتور -
  تهیه فایل صورت معاملات فصلی و گزارشات خرید و فروش فصلی -
  برقراری ارتباط با دستگاه كارتخوان(Pos) گزارش سود و زیان كالاها -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه (سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

بخشی از قابلیت های سیستم مالی بازرگانی

اطلاعات تکمیلی نرم افزار مالی بازرگانی

 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی مراکز هزینه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمتی
 •  

 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی مراکز هزینه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمتی

ثبت اسناد حسابداری

 • صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد حسابداری از فاكتورهای خرید و فروش و اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (نشاندهنده کاربر ثبت کننده – کاربر ویرایش کننده – کاربر تایید کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • ثبت همزمان اسناد حسابداری در گروه (دیتابیس) دیگر
 • ادغام دو یا چند سند حسابداری با هم به طوری که بندهای اسناد انتخابی در یک سند جدید جمع (فراخوانی) گردد.
 • نمایش مانده حسابها در اسناد
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر          

ثبت دسته چك

 • معرفی دسته چكهای مورد استفاده
 • ابطال چكها در دسته چك

ثبت اسناد خرید / فروش

 • امکان پرداخت آنلاین:
  – امکان اتصال اسناد فروش (فاکتورها/پیش فاکتورها/…)به درگاههای الکترونیکی
  – ارسال لینک پرداخت اینترنتی به مشتریان (از طریق پیامک/ایمیل/…)
  – ثبت دریافتی های آنلاین در فاکتورها
 • ثبت اسناد خرید و فروش شامل : پیش فاكتور – فاكتور – برگشتی ها
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت مالیات ،عوارض و تخفیفات برای هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • ثبت پیش دریافتها و دریافتهای نقدی و چک هر فاکتور فروش و ثبت اتوماتیک سند حسابداری آنها
 • ثبت تاریخ تسویه هر فاکتور و نمایش آنها در گزارشات
 • مرتبط سازی برگشتیهای فروش با فاکتورهای متناظر آنها
 • استفاده از باركد در ثبت اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد ( کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت (قابل طراحی)
 • ثبت اسناد انباداری و حسابداری از اسناد خرید و فروش به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی مقداری و مبلغی هر کالا در اسناد
 • نمایش مانده حساب مشتری از حسابداری
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر

ثبت اسناد انبارداری

 • ثبت سند موجودی اول دوره به صورت اتوماتیك
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد انبار
 • ثبت سند حسابداری و فاكتورهای خرید و فروش از اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و..)
 • طراحی و چاپ اسناد در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • اعلام خطا و یا هشدار در صورت منفی شدن موجودی کالا در هنگام ثبت اسناد
 • ثبت شمارش کالاها جهت انبارگردانی ( تا ۳ مرتبه شمارشدهی + ثبت شمارش کالا در حین انبارگردانی ، صدور سند اصلاحی بابت انبارگردانی)
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی نمودن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر

گزارش فهرست ها

 • فهرست حسابها، خریداران و فروشندگان، كالاها، ویزیتورها، مراکز هزینه و پروژه ها

گزارش حسابداری

 • دفتر روزنامه، دفتر حساب، گزارش گردش زیرحسابها (تفصیلی های شناور) ، تراز حسابها، تراز تحلیلی حسابها، تراز نامه پایان سال، تراز مراکز هزینه و تراز پروژه ها ، صورت خلاصه چكها ( گزارشی از اسناد دریافتنی و پرداختنی و وضعیت فعلی هر چك)، سابقه چك، گردش مراکز هزینه و گردش پروژه ها

گزارشات خرید و فروش

 • صورت ریز اسناد خرید و فروش، گزارش گردش خرید و فروش، گزارش گردش حساب مشتری، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از دریافتی ها، تراز خرید و فروش مشتریان، تراز خرید و فروش كالا، تراز فصلی فروش ، صورت خلاصه خرید و فروش كالاها، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای كالا، صورت خلاصه حساب مشتریان، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای مشتری، صورت خلاصه پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، صورت خلاصه سود و زیان فروش كالا

گزارشات انبارداری

 • صورت ریز اسناد انبارداری، گزارش كاردكس كالا ، موجودی كالا، تراز تحویل دهندگان/ گیرندگان ، گزارش انبارگردانی

امكانات عمومی گزارشات

 • کلیه گزارشات در صورت نیاز در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است.
 • انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL
 • انتقال گزارشات به فایلها HTML
 • ارسال گزارشات از طریق Email
 • ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • تهیه نمودار از گزارشات
 • تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار مالی بازرگانی

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

بدیهی است زمانی که حجم تولید و فروش محصولات مختلف موجود در انبار زیاد باشد، کنترل و دسته بندی آن ها کار آسانی نیست. در واقع حتی اگر نیروی انسانی بیشترین دقت و تمرکز را برای کنترل و ورود و خروج محصولات و تولیدات داشته باشد، باز هم احتمال خطا زیاد است. به همین منظور استفاده از نرم افزارهای تخصصی ویژه این کار اهمیت زیادی دارد. یکی از بهترین نرم افزارهای کاربردی در این زمینه، نرم افزار مالی بازرگانی است. به طور کلی حسابداری بازرگانی شامل مجموعه وظایف، محاسبات حسابداری و ثبتی است که شرکت ها و سازمان های مختلف باید بر اساس قوانین حقوقی مالیاتی هر ساله آن را انجام دهند. در ادامه همراه ما باشید تا به طور کامل با نرم افزار مالی بازرگانی، و انواع آن، و ضرورت استفاده از آن آشنا شوید.

نرم افزار مالی بازرگانی چیست؟

همان طور که در مطالب بالا ذکر شد، حسابداری مالی بازرگانی یکی از ملزومات مهم و ضروری هر سازمانی است که باید به طور دقیق هر ساله انجام شود. به همین جهت همه شرکت ها و سازمان ها به منظور حسابرسی دقیق و ارائه صورت های مالی نیاز به استفاده از نرم افزارهای مالی بازرگانی دارند. نرم افزار مالی بازرگانی راهکاری یکپارچه برای مدیریت آسان تر بخش ها و واحدهای مختلف یک شرکت یا سازمان ارائه می کنند. در سازمان ها و شرکت های مختلف بازرگانی از یک سیستم و نرم افزار واحد به جای استفاده از چندین نرم افزار استفاده می کنند. این کار برای شرکت های بازرگانی مزایای مختلفی دارد که به شرح زیر است:

 • هزینه کم تر
 • داشتن یک پایگاه داده منفرد
 • دسترسی بیشتر کلیه کارمندان به اطلاعات مورد نظر
 • سازگاری کلیه خروجی ها

نرم افزار مالی بازرگانی تحت وب

 نرم افزارهای مالی بازرگانی به منظور دسترسی و راحتی کار کاربران و کارمندان در انواع مختلفی طراحی و تولید می شوند. یکی از این نرم افزارها نرم افزار مالی بازرگانی تحت وب است. همان طور که می دانید در طی دهه اخیر بسیاری از تجارت های بزرگ و کوچک برای پرداختن به حساب های مالی از سیستم های کامپیوتری استفاده می کنند. در این میان استفاده از نرم افزار مالی بازرگانی تحت وب اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این نرم افزار آنلاین ابزاری است که لازمه کار کردن با آن فقط اینترنت می باشد. با متصل شدن به اینترنت و سپس حساب کاربری می توانید درآمدها، حساب ها، هزینه ها، و … را در آن ثبت کنید. همچنین در مواقع لزوم محاسبات تجاری مورد نظر را روی آن پیاده سازی کنید. یکی از بهترین مزایای استفاده از نرم افزار مالی تحت وب این است که می توانید در هر زمان و مکان که می خواهید، به حساب های خود دسترسی داشته و اقدامات مورد نظر را اجرا کنید. علاوه بر این، این نرم افزار مزایای دیگری دارد که به شرح زیر است:

 • کاهش هزینه های نگه داری و ارتقاء نرم افزار روی کامپیوتر
 • امکان متصل شدن به نرم افزار با کامپیوترهای مختلف
 • بررسی و کنترل انبار داری، موجودی محصولات فروخته شده و تولید شده
 • امکان صدور اتوماتیک اسناد
 • سرعت و امنیت بالا
 • سادگی زمان استفاده و اجرا

نرم افزار مالی بازرگانی مناسب چه شرکت هایی است؟

خوشبختانه با گذشت زمان و رشد و پیشرفت تکنولوژی، انواع سیستم های بازرگانی با کاربردهای مختلف طراحی و تولید می شود. نرم افزارهای مالی بازرگانی برای فروشگاه ها، شرکت های بازرگانی که محصولات مختلف طراحی و تولید می کنند، و تعاونی هایی که مشغول خرید و فروش هستند، کاربرد دارد. با استفاده از این نرم افزارها می توانید موجودی انبار، سود و زیان میزان خرید و فروش، میزان تولید محصولات و … را کنترل و مدیریت کنید. درواقع با خرید و نصب یک نرم افزار مالی متناسب با شرکت خود می توانید با امنیت کامل و بدون امکان دسترسی همه کارمندان، موجودی مربوط به قسمت مالی بخشی از شرکت را به بهترین نحو کنترل کنید. یکی از بهترین مزایای استفاده از این نرم افزارها در شرکت های بازرگانی بزرگ این است که حتی به صورت دور کاری و در شرایط اضطراری در هر زمان و مکانی به داده ها دسترسی داشته باشید.

دمو رایگان نرم افزار مالی بازرگانی

یکی از بهترین قابلیت های نرم افزارهای مالی بازرگانی این است که به صورت آزمایشی می توانید از نسخه رایگان آن ها استفاده کنید. نرم افزارهای مالی بازرگانی با طراحی های منحصر به فرد و خاصی تولید می شوند. به همین جهت ممکن است برخی از شرکت های بازرگانی متناسب با نیاز و کاربرد خود می توانند از یک نرم افزار خاص استفاده کنند. در واقع این نرم افزارها به شما امکان می دهد که قبل از خرید نرم افزار اصلی و قابلیت استفاده از قسمت های مختلف آن می توانید نسخه دمو رایگان آن را دریافت کنید. یکی از مزایای استفاده از دمو رایگان نرم افزار مالی بازرگانی می توانید با استانداردهای این نرم افزارها آشنا شوید. در صورتی که موارد غیر استاندارد در این نرم افزارها مشاهده کردید، نسخه دیگری را خریداری کنید.

ادامه مطلب

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار مالی بازرگانی

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.