راه های ارتباطی با گروه کاربرد کامپیوتر

تولید کننده نرم افزار های جامع مالی-اداری

شماره تماس ها

تهران، میرعماد
10 خط

02188545727

آدرس

تهران
فروش و اداری

خيابان مطهری، خيابان ميرعماد، كوچه نهم، پلاک13 طبقه 3 واحد 13

تهران
دفتر مرکزی

خيابان مطهری، خيابان ميرعماد، كوچه نهم، پلاک13

تهران
پشتیبانی و نرم افزار

خيابان مطهری، خيابان ميرعماد، كوچه نهم، پلاک13 طبقه 1 واحد 5

پست الکترونیک

مدیریت

manager@karbordcomputer.ir

contact@karbordcomputer.ir

فروش

marketing@karbordcomputer.com

مالی، اداری

Info@karbordcomputer.ir

Info@karbordcomputer.com

پشتیبانی

support@karbordcomputer.ir

support@karbordcomputer.com

کد پستی

پشتیبانی

1587737516

158756787

دفتر مرکزی

1587737536