کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

حقوق و دستمزد (پرسنلی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

حقوق و دستمزد (پرسنلی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی کاربرد کامپیوتر​

 • تعریف انواع رخدادهای تاثیر گذار در محاسبه حقوق و دستمزد بصورت پارامتریک نظیر: (احکام – واحد خدمات رفاعی – انواع بیمه – انواع قرارداد – بیمه سهمیه کارفرما – بیمه بیکاری – طرح های دولتی – وام پرسنل (تقسیط – تسویه ) – مرخصی – غیبت – تاخیر – تعطیل کار – تعجیل)
 • تعریف و تنظیم انواع مالیات حقوق بر اساس جداول مالیاتی و محاسبه تعدیلات مالیاتی
 • فراخوانی و صدور اطلاعات رخدادهای حقوق و دستمزد در فرمت های مختلف و قابل ارایه بر سازمان های مرتبط نظیر: تهیه فایل الکترونیکی بیمه جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی تهیه فایل الکترونیکی سیستم مکانیزه مکاتبات بردرآمد …
 • تعامل کامل با انواع دستگاه های حضور و غیاب

مشخصات سیستم پرسنلی

 • معرفی انواع بیمه جهت پرسنل اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی و تكمیلی -
  تنظیم و اعمال معافیت های حق بیمه (تخفیف سهم كارفرما، بیكاری، طرح های دولتی و…) -
  معرفی انواع مالیات حقوق همراه با جداول مالیاتی و محاسبه تعدیلات مالیاتی -
  تهیه فایل الكترونیكی بیمه جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی -
  تهیه فایل الكترونیكی سیستم مكانیزه مالیات بر درآمد حقوق -
  معرفی وام پرسنلی و تقسیط و تسویه اتوماتیك آن -

 • … محاسبه اتوماتیك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتی و -
  تعیین عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصی، غیبت، تاخیر، تعجیل و…) -
  تنظیم نحوه محاسبه تسویه حساب هر دوره و انباشته (حتی جهت قراردادهای كوتاه مدت و غیر پیوسته) -
  معرفی احكام و افزایش حقوق و مزایا از طریق آن و تاثیر و محاسبه احكام معوق -
  تعیین فرمهای مختلف چاپ برای فیش حقوقی ، پرسنل و احكام -

 • كنترل مرخصی ها و قراردادهای پرسنل -
  ثبت سند حسابداری حقوق محاسبه شده در صورت لینك به سیستم حسابداری -
  لینك به دستگاه های كارت زنی -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم پرسنلی

 • معرفی انواع بیمه جهت پرسنل اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی و تكمیلی -
  تنظیم و اعمال معافیت های حق بیمه (تخفیف سهم كارفرما، بیكاری، طرح های دولتی و…) -
  معرفی انواع مالیات حقوق همراه با جداول مالیاتی و محاسبه تعدیلات مالیاتی -
  تهیه فایل الكترونیكی بیمه جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی -
  تهیه فایل الكترونیكی سیستم مكانیزه مالیات بر درآمد حقوق -
  معرفی وام پرسنلی و تقسیط و تسویه اتوماتیك آن -

 • … محاسبه اتوماتیك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتی و -
  تعیین عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصی، غیبت، تاخیر، تعجیل و…) -
  تنظیم نحوه محاسبه تسویه حساب هر دوره و انباشته (حتی جهت قراردادهای كوتاه مدت و غیر پیوسته) -
  معرفی احكام و افزایش حقوق و مزایا از طریق آن و تاثیر و محاسبه احكام معوق -
  تعیین فرمهای مختلف چاپ برای فیش حقوقی ، پرسنل و احكام -

 • كنترل مرخصی ها و قراردادهای پرسنل -
  ثبت سند حسابداری حقوق محاسبه شده در صورت لینك به سیستم حسابداری -
  لینك به دستگاه های كارت زنی -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم حقوق و دستمزد (پرسنلی)

اطلاعات تکمیلی نرم افزار حقوق و دستمزد (پرسنلی)

 • قابليت‌ لينك‌ به‌ برنامه‌ حسابداري‌ و ثبت‌ اسناد مربوط‌ به‌ پرداخت‌ حقوق‌ و ساير پرداختيها بط‌ور ‌اتوماتيك
 • قابل‌ لينك‌ شدن‌ به‌ كليه‌ دستگاههاي‌ كارت‌ زني‌ كامپيوتري‌
 • راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه
 • تهيه فايل الکترونيکي سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق
 • تهيه فايل الکترونيکي بيمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي
 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

مشخصات بیمه 

 • معرفی پنج نوع بیمه جهت پرسنل اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی و تكمیلی
 • ثبت اطلاعات و شماره كارگاه
 • مشخص كردن حداقل و حداكثر حقوق مشمول بیمه و تنظیم تابعیت آن با كاركرد پرسنل
 • اعمال و محاسبه معافیت های حق بیمه (تخفیف سهم كارفرما، بیكاری، طرح كمك دولت برای كشاورزان و…)

مشخصات مالیات 

 • معرفی انواع مالیات، همراه با جداول اعم از مالیات حقوق (ماده ۱۳۱)، مالیات عیدی (دولتی ، غیر دولتی) و…
 • اعمال و محاسبه معافیت های مالیاتی (هزینه درمان و…)
 • تنظیم تعدیلات مالیاتی (تعدیل سالانه، ماهانه و …)

سایر اطلاعات  

 • معرفی مراكز هزینه جهت استفاده در اطلاعات پرسنلی و اخذ گزارشات به تفكیك مراكز هزینه
 • معرفی وامهای قابل پرداخت
 • معرفی بانكهای عامل پرداخت كننده و تهیه دیسكت قابل پرداخت جهت ارائه به بانك
 • معرفی انواع مزایا و كسورات و تنظیم محاسبات هر یك بر اساس فرمولهای خاص در ماههای مختلف
 • تنظیم كلی مشخصات سالانه اعم از نحوه محاسبه حقوق (ماهانه، روزانه، ساعتی و…)، تعداد ساعات كار و مرخصی ماهانه و عوامل موثر در محاسبه حقوق اعم از استعلاجی، غیبت، تاخیر، تعجیل و ایام تعطیل
 • تنظیم نحوه محاسبه تسویه حساب هر سال با تعیین عوامل موثر در محاسبه سنوات، بازخرید مرخصی و عیدی
 • تعریف مشخصه های اضافی برای هر پرسنل جهت استفاده در گزارشات
 • تعیین فرمهای مختلف چاپ برای فیش حقوقی ، پرسنل و احكام
 • افزایش حقوق و مزایا از طریق ثبت احكام
 • تاثیر و محاسبه احكام معوق
 • لینك به دستگاههای كارت زنی

 

ثبت كامل اطلاعات پرسنلی 

 • مشخصات هویتی
 • عكس پرسنل
 • تحصیلات ، تاهل ، وضعیت سربازی، سوابق كاری، شغل، رسته و پست سازمانی
 • اطلاعات محاسباتی حقوق و مزایا و كسورات
 • شماره حساب بانك
 • اطلاعات كارت ساعت
 • وضعیت استخدامی و احكام
 • معرفی وام
 • اطلاعات بیمه و مالیات
 • نحوه تسویه حساب
 • چاپ مشخصات پرسنل

ثبت اطلاعات وامها 

 • معرفی اجزاء وام مثل مبلغ، مدت، اقساط، كارمزد و…
 • تقسیط اتوماتیك وامها با روند كردن مبلغ قسط هر ماه
 • تنظیم اتمام وام در زمان دلخواه

ثبت احكام كارگزینی 

 • معرفی اجزاء حكم مثل شماره حكم و مجوز به همراه تاریخ صدور و اجرا، ضریب افزایش سنوات و مزد
 • محاسبه حقوق و مزایا و كسور معوقه
 • چاپ احكام با طراحی فرم دلخواه

 

 • ثبت محاسبات حقوقی هر ماه با توجه به تمامی عوامل موثر تعریف شده برای هر پرسنل
 • نمایش مشخصات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش كاركرد، مزایا و كسورات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش اطلاعات كارت ساعت ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • كنترل مرخصی ها و نمایش مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی پرسنل
 • كنترل قراردادها برای پرسنلی كه قراردادشان در هر ماه به پایان می رسد
 • ثبت اتوماتیك سند پرداخت حقوق در صورت لینك به سیستم حسابداری

 

كلیه گزارشات در صورت نیاز به تفكیك پرسنل و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است.

انتقال گزارشات به Excel و ارسال به صورت ایمیل در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست مزایا و كسورات، پرسنل و احكام
 • فیش حقوقی با طراحی دلخواه و ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
 • لیست كامل حقوق با نمایش تجمیع سالیانه
 • لیست جداگانه مزایا و كسورات با محاسبه مالیات بطور جداگانه برای هر مزایا
 • صورتخلاصه سالانه پرسنل (به صورت تکی و دسته جمعی )
 • مقایسه لیست های ماهانه
 • لیست پرداخت نقدی و بانكی
 • تهیه دیسكت پرداخت حقوق و مزایا جهت ارسال به بانك
 • تهیه لیست (پرداخت) یك مزایا با كسر مالیات مربوطه
 • لیست های بیمه و مالیات با نمایش تجمیع سالیانه
 • چاپ لیست بیمه مطابق با آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی
 • تهیه دیسكت جهت ارسال به تامین اجتماعی
 • تهیه لیست مالیات سالانه پرسنل جهت كنترل مالیات پرداختنی
 • لیست وامهای پرداختی
 • گزارش گردش وامها
 • لیست كنترلی خالی (با دو ستون شماره پرسنل و نام جهت ثبت اطلاعات خام بصورت دستی)
 • لیست كنترلی (طراحی لیستهای مختلف شامل مشخصات پرسنل و حقوق و مزایا و كسور انتخابی)
 • لیست سالانه یك پرسنل با كلیه مشخصات و حقوق و مزایای انتخاب شده برای یك پرسنل
 • لیست سالانه تمام پرسنل (جهت مشاهده یك مزایا یا كسور برای تمام پرسنل در ماههای مختلف سال)
 • لیست تسویه حساب (اطلاعات كامل پرسنل تسویه شده)
 • گردش و صورت خلاصه مراكز هزینه
 • حساب مراكز هزینه / سند پرداخت حقوق

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

مشخصات بیمه 

 • معرفی پنج نوع بیمه جهت پرسنل اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی و تكمیلی
 • ثبت اطلاعات و شماره كارگاه
 • مشخص كردن حداقل و حداكثر حقوق مشمول بیمه و تنظیم تابعیت آن با كاركرد پرسنل
 • اعمال و محاسبه معافیت های حق بیمه (تخفیف سهم كارفرما، بیكاری، طرح كمك دولت برای كشاورزان و…)

مشخصات مالیات 

 • معرفی انواع مالیات، همراه با جداول اعم از مالیات حقوق (ماده ۱۳۱)، مالیات عیدی (دولتی ، غیر دولتی) و…
 • اعمال و محاسبه معافیت های مالیاتی (هزینه درمان و…)
 • تنظیم تعدیلات مالیاتی (تعدیل سالانه، ماهانه و …)

سایر اطلاعات  

 • معرفی مراكز هزینه جهت استفاده در اطلاعات پرسنلی و اخذ گزارشات به تفكیك مراكز هزینه
 • معرفی وامهای قابل پرداخت
 • معرفی بانكهای عامل پرداخت كننده و تهیه دیسكت قابل پرداخت جهت ارائه به بانك
 • معرفی انواع مزایا و كسورات و تنظیم محاسبات هر یك بر اساس فرمولهای خاص در ماههای مختلف
 • تنظیم كلی مشخصات سالانه اعم از نحوه محاسبه حقوق (ماهانه، روزانه، ساعتی و…)، تعداد ساعات كار و مرخصی ماهانه و عوامل موثر در محاسبه حقوق اعم از استعلاجی، غیبت، تاخیر، تعجیل و ایام تعطیل
 • تنظیم نحوه محاسبه تسویه حساب هر سال با تعیین عوامل موثر در محاسبه سنوات، بازخرید مرخصی و عیدی
 • تعریف مشخصه های اضافی برای هر پرسنل جهت استفاده در گزارشات
 • تعیین فرمهای مختلف چاپ برای فیش حقوقی ، پرسنل و احكام
 • افزایش حقوق و مزایا از طریق ثبت احكام
 • تاثیر و محاسبه احكام معوق
 • لینك به دستگاههای كارت زنی

 

ثبت كامل اطلاعات پرسنلی 

 • مشخصات هویتی
 • عكس پرسنل
 • تحصیلات ، تاهل ، وضعیت سربازی، سوابق كاری، شغل، رسته و پست سازمانی
 • اطلاعات محاسباتی حقوق و مزایا و كسورات
 • شماره حساب بانك
 • اطلاعات كارت ساعت
 • وضعیت استخدامی و احكام
 • معرفی وام
 • اطلاعات بیمه و مالیات
 • نحوه تسویه حساب
 • چاپ مشخصات پرسنل

ثبت اطلاعات وامها 

 • معرفی اجزاء وام مثل مبلغ، مدت، اقساط، كارمزد و…
 • تقسیط اتوماتیك وامها با روند كردن مبلغ قسط هر ماه
 • تنظیم اتمام وام در زمان دلخواه

ثبت احكام كارگزینی 

 • معرفی اجزاء حكم مثل شماره حكم و مجوز به همراه تاریخ صدور و اجرا، ضریب افزایش سنوات و مزد
 • محاسبه حقوق و مزایا و كسور معوقه
 • چاپ احكام با طراحی فرم دلخواه

 

 • ثبت محاسبات حقوقی هر ماه با توجه به تمامی عوامل موثر تعریف شده برای هر پرسنل
 • نمایش مشخصات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش كاركرد، مزایا و كسورات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش اطلاعات كارت ساعت ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • كنترل مرخصی ها و نمایش مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی پرسنل
 • كنترل قراردادها برای پرسنلی كه قراردادشان در هر ماه به پایان می رسد
 • ثبت اتوماتیك سند پرداخت حقوق در صورت لینك به سیستم حسابداری

 

كلیه گزارشات در صورت نیاز به تفكیك پرسنل و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است.

انتقال گزارشات به Excel و ارسال به صورت ایمیل در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست مزایا و كسورات، پرسنل و احكام
 • فیش حقوقی با طراحی دلخواه و ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
 • لیست كامل حقوق با نمایش تجمیع سالیانه
 • لیست جداگانه مزایا و كسورات با محاسبه مالیات بطور جداگانه برای هر مزایا
 • صورتخلاصه سالانه پرسنل (به صورت تکی و دسته جمعی )
 • مقایسه لیست های ماهانه
 • لیست پرداخت نقدی و بانكی
 • تهیه دیسكت پرداخت حقوق و مزایا جهت ارسال به بانك
 • تهیه لیست (پرداخت) یك مزایا با كسر مالیات مربوطه
 • لیست های بیمه و مالیات با نمایش تجمیع سالیانه
 • چاپ لیست بیمه مطابق با آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی
 • تهیه دیسكت جهت ارسال به تامین اجتماعی
 • تهیه لیست مالیات سالانه پرسنل جهت كنترل مالیات پرداختنی
 • لیست وامهای پرداختی
 • گزارش گردش وامها
 • لیست كنترلی خالی (با دو ستون شماره پرسنل و نام جهت ثبت اطلاعات خام بصورت دستی)
 • لیست كنترلی (طراحی لیستهای مختلف شامل مشخصات پرسنل و حقوق و مزایا و كسور انتخابی)
 • لیست سالانه یك پرسنل با كلیه مشخصات و حقوق و مزایای انتخاب شده برای یك پرسنل
 • لیست سالانه تمام پرسنل (جهت مشاهده یك مزایا یا كسور برای تمام پرسنل در ماههای مختلف سال)
 • لیست تسویه حساب (اطلاعات كامل پرسنل تسویه شده)
 • گردش و صورت خلاصه مراكز هزینه
 • حساب مراكز هزینه / سند پرداخت حقوق

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار حقوق و دستمزد

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

محاسبه دقیق حقوق و دستمزد در شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ باعث می شود تا حق کسی تضعیف نشود. برای انجام این کار امروزه نرم افزارهای مختلفی طراحی شده اند که به کمک آنها می توان در کمترین زمان میزان حقوق و دستمزد پرسنل را به راحتی محاسبه کرد. در واقع این مهمترین فرآیندی است که هر ماه در سازمان ها تکرار می شود. نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی یک نرم افزار جامع و کامل بوده که تمام حقوق و امتیازات کارکنان را به صورت دقیق و بدون کم و کاست محاسبه می کند‌. این نرم افزار روی سیستم های مختلف قابل نصب بوده و کاربر می تواند از امکانات این نرم افزار به بهترین شکل استفاده کند. حقوق و دستمزد طبق اعداد و ارقامی که در نرم افزار وارد می شود محاسبه می گردد. برخی نرم افزارها تحت وب کار خود را انجام می دهند و سرعت زیادی هم برای محاسبه دارند.

انواع نرم افزار حقوق و دستمزد(پرسنلی) در کاربرد کامپیوتر

در کاربرد کامپیوتر نرم افزارهای متنوعی برای محاسبه دستمزد و حقوق پرسنل طراحی شده که هر کدام عملکرد مختص به خود را دارند. سیستم حقوق و دستمزدی که توسط این مجموعه طراحی و ارائه شده کاملا جامع است و کمک می کند تا دستمزد کارکنان به صورت منظم و با رویه های یکسان محاسبه و پرداخت شود. نرم افزار حسابداری، خرانه داری، مالی، دارایی، انبار و … همه در کاربرد کامپیوتر موجود می باشد و شما می توانید در صورت نیاز از آنها استفاده کنید. تمام این نرم افزارها بر اساس قانون روز طراحی و اجرا می شوند بدین ترتیب محاسبات حقوق و دستمزد هم بر اساس شرایط اداره کار صورت می گیرد. نرم افزار حقوق و دستمزد خود به عنوان یک سیستم یکپارچه و جامع معرفی می شود که در آن محاسبات به صورت کلی صورت می گیرد.

نرم افزار حقوق و دستمزد (پرسنلی) برای چه سازمان هایی مناسب است؟

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی برای تمام سازمان های کوچک و بزرگی که آخر ماه حقوق کارکنان خود را پرداخت می کنند مناسب می باشد. در بیشتر شرکت ها دستمزد آخر هر ماه محاسبه و پرداخت می شود و سازمان ها به کمک این نرم افزار می توانند این کار زمانگیر را در مدت زمان کمتری انجام دهند. ویژگی های خوبی که این نرم افزار دارد باعث شده تا طی سال های اخیر مورد استقبال سازمان ها قرار بگیرد. سازمان های شخصی بیشتر از این برنامه استفاده می کنند چون پرداختی های آنها آخر ماه انجام می شود و سند مربوط به آن بسته می گردد. در واقع خدماتی که این‌ نرم افزار ارائه می دهد مناسب شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی و خدماتی و … است و می تواند با امکانات خود این سازمان ها را به بهترین شکل پوشش دهد. استفاده از یک سیستم مناسب جهت محاسبه دقیق دستمزد آن هم بر اساس قوانین و دستور العمل خاص شرکت، نقش تعیین کننده ای در تسهیل امور و نهایتا سود و زیان حاصله ایفا می کند.

پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد(پرسنلی) در کاربرد کامپیوتر

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی که در کاربرد کامپیوتر ارائه می شود از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ قابل پشتیبانی می باشد تا افراد در هر زمانی که با مشکل مواجه می شوند بتوانند آن را برطرف کنند. این نرم افزارها بیشتر تحت وب هستند بدین ترتیب پشتیبانی از آنها آسان تر است و تنها کافیست تا شما با کارشناسان مشکل خود را مطرح کنید. نرم افزارهای مالی که توسط کاربرد کامپیوتر پشتیبانی می شوند قابلیت بروز رسانی دارند به طوری که خود به صورت خودکار اطلاعات را بروز می کنند‌‌. پشتیبان گیری از داده های ثبت شده شما در مدت زمان اندک صورت می گیرد تا شما همیشه به اطلاعات دسترسی داشته باشید. پشتیبانی همراه با خدمات گسترده ای بوده و حتی شما می توانید آموزش ها و راهنمایی های لازم را در خصوص کار با برنامه دریافت کنید.

ادامه مطلب

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار حقوق و دستمزد

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.