خزانه داری (دریافت و پرداخت)
تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)کاربرد کامپیوتر
 • امکان تعریف و نمایش هشدار در زمان دلخواه در حین اجرای برنامه
 • تسویه رخدادهای مرتبط با خرید و فروش با اسناد دریافت و پرداخت
 • امکان محاسبه و تسویه پورسانت،  پاداش و حق الزحمه
 • ثبت سوابق و تاریخچه اسناد و چک های مرتبط بصورت متمرکز
 • گزارش برآورد نقدینگی شرکت در تاریخ سررسید دلخواه
مشخصات سیستم خزانه داری
 • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
  نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
  خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

 • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
  تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
  محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
  مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

 • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

بخشی از قابلیت های سیستم خزانه داری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار خزانه داری

 • امكان لينك به سيستم حسابداری و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداری
 • راهنمای كار بسيار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • امكان تهيه نمودار از گزارشات
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به EXCEL و HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طريق Email
 • امكان ذخيره گزارشات و بازيابی و مشاهده آنها
 • امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر
 • اطلاعات پایه
 • ثبت اسناد
 • گزارشات
 • مشخصات فنی
 • جدول تغییرات
 • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
 • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
 • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
 • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
 • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
 • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
 • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
 • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
 • معرفی ویزیتورها
 • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
 • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
 • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
 • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
 • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
 • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
 • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
 • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
 • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
 • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
 • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
 • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
 • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
 • گردش منابع مالی
 • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
 • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
 • ترازها و صورتهای خلاصه
 • موجودی صندوقها
 • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
 • تراز مراكز هزینه
 • تراز ویزیتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسیدنامه
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
 • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
 • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[5.188]1400/06/22شناسه صيادي به مشخصات چکها اضافه شدرجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / ثبت مشخصات چک
[5.186]1400/05/05تفکیک دسترسیهای مشاهده و تغییر اسناد سایر کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلی / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[5.186]1400/05/05امکان دسترسی کاربران به مشاهده اسناد بدون ویرایش آنهارجوع کنيد به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[5.184]1400/04/23کد اقتصادي به طرف حسابها اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
[5.181]1400/03/25امکان اخذ گزارش دفتر حساب "طرف حساب" در برگه های دریافت و پرداخترجوع کنيد به :
لیست اسناد دریافت و پرداخت / جدید یا ویرایش / عملیات / دفتر حساب از حسابداری

توجه : برای اخذ این گزارش باید اطلاعات به حسابداری لینک باشند
[5.180]1400/03/11امکان تعیین نوع سند حسابداری پیش فرض در ثبت حسابداریرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداری / توع سند
[5.178]1400/01/22امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک حسابداریرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداری / ملاحظات سند لینک
[5.174]1399/11/27امکان کنترل خالي نبودن مشخصه هاي اضافي براي تمام اطلاعات پايه و اسناد رجوع کتيد به :
مشخصات عمومي / مشخصه هاي اضافي / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[5.174]1399/11/27افزايش طول مشخصه هاي اضافيطول مشخصه هاي اضافي افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[5.173]1399/11/21امکان ثبت و حذف حسابداري بصورت دسته جمعيرجوع کنيد به :
لیست اسناد / ثبت حسابداری

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند حسابداری را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت حسابداری را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت حسابداری شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد حسابداری نیز فراهم شده است
[5.171]1399/10/22اضافه شدن "تاريخ تغيير وضعيت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاريخ تغيير وضعيت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاريخ تغيير وضعيت
[5.163]1399/07/01امکان محدود کردن دسترسي کاربران در ثبت خريد و فروشرجوع کنيد به :
سيستم / گروهها و کاربران / کاربران / دسترسي "ثبت خريد و فروش" / جديد يا ويرايش
[5.161]1399/06/03امکان تغيير دسته جمعي وضعيت اسنادرجوع کنيد به : لیست اسناد / عملیات / ثبت وضعیت اسناد
[5.139]1398/07/14نمايش فاصله زماني تاريخ برگه ها و چکها از تاريخ فاکتورها در گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / گردش ها /"دريافتي هاي فاکتورهاي فروش" یا "پرداختي هاي فاکتورهاي خريد"
[5.135]1398/05/22امکان ثبت دريافتي/پرداختي بابت قرارداد ها و سفارشاترجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / بابت فاکتورها
[5.134]1398/04/23امکان تعيين محدوده چکهاي دريافتني/پرداختني در گزارش تراز منابع مالیرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها و صورتهای خلاصه / تراز منابع مالی
[5.134]1398/04/23امکان غير فعال کردن طرف حسابهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
[5.122]1397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[5.120]1397/11/09امکان کنترل خالی بودن مرکزهزینه ، پروژه یا ویزیتور ها در برگه هارجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[5.120]1397/11/09امکان انتخاب مرکزهزينه و پروژه در صفحه کنترل گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع کنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
[5.120]1397/11/09اضافه شدن ستونهاي مرکزهزينه و پروژه به گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع کنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
[5.119]1397/10/25اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[5.110]1397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[5.108]1397/05/09امکان خطا يا هشدار در صورت افزايش جمع دريافتي ها/پرداختي هاي يک فاکتور از مبلغ فاکتوررجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
[5.107]1397/04/27توضيحات و تاريخ وصول و رديف چک اضافه شدندرجوع كنيد به : ثبت سند / انتخاب حساب اسناد دریافتنی یا پرداخننی / صفحه مشخصات چک
[5.102]1397/03/05امکان انتخاب وضعيت چک در صفحه کنترل گزارش ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع كنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
[5.100]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[5.093]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[5.092]1396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[5.092]1396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
[5.089]1396/11/14امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[5.088]1396/11/10امکان چاپ کد ملی طرف حسابها در فرمهای چاپ چکرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
و
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[5.082]1396/09/20امکان پيوست مدارک به برگه هاي دريافت/پرداخت/انتقالرجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های دریافت ، پرداخت یا انتقال / عملیات / پیوست
[5.071]1396/07/04امکان اختصاص دريافتي به پيش فاکتورهاي فروشرجوع كنيد به : ليست اسناد / برگه هاي دريافت / جديد يا ويرايش / ستون بابت فاکتورها
[5.069]1396/06/04افزايش سرعت و امکانات گزارش گردش اسناد ، گردش طرف حسابها و گردش منابع مالي- رجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش اسناد
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش طرف حسابها
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش منابع مالي
[5.067]1396/05/21در ثبت سند حسابداري ، ثبت "زير حساب براي بابتها" قابل تنظيم شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / بابت ها / جديد يا ويرايش
[5.064]1396/01/29امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[5.054]1395/10/28امکان ثبت هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
[5.050]1395/07/14امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
[5.043]1395/04/13امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
[5.032]1394/10/01امکان ثبت زيرحساب طرف چک براي حساب منبع مالي در صدور سند حسابداريرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / منابع مالي / جديد يا ويرايش / زيرحساب براي حساب چکها
[5.020]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[5.019]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[5.018]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[5.004]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[5.004]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[5.004]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[5.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار خزانه داری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.